Sunday, July 31, 2016

BẢN TRƯỜNG CA BA MƯƠI TÁM


 
BẢN TRƯỜNG CA BA MƯƠI TÁM
Xin giúp chuyển rộng rãi về VN và bằng hữu của Quí vị, Nmh xin trân trọng cảm ơn.

 *

Nhìn cá chết, dân ba miền đau xót
Cá chết ngập bờ, chết trắng đại dương
Đảng bán nước, tiền chia ngon chia ngọt
Để Formosa hủy diệt môi trường
  *
Đảng với cộng Tàu dã tâm tàn phá
Nước Việt Nam và dân tộc Việt Nam
Biển đã chết - biển không còn tôm cá 
Dân đã khốn cùng, đói, chết, hờn oan...
  *
Trách nhiệm về ai khi non sông Việt
Thành đất đai thuộc địa của quân Tàu?  
Trách nhiệm về ai khi nòi giống Việt
Sẽ không còn tồn tại những đời sau???
  *
Trẻ Việt Nam rồi bao em dị dạng ?
Không mắt, không mồm, thiếu óc, thiếu tay ?
Dân Việt Nam rồi bao người hóa Hán ?
Lịch sử ai ghi những tội ác này ?!
  *
Đất nước Việt do ông cha khai sáng
Giao lại cháu con gìn giữ, tô bồi
Nước của toàn dân, không là của đảng
Để đảng tung hoành là lỗi ta thôi !!!
  *
Đừng đổ hết những tội này cho đảng
Hãy can trường, trách nhiệm nhận về ta
Bán nước giết dân, đảng không xứng đáng
Ta phải đứng lên dẹp đảng, giữ nhà !!!
  *
Càng không thể nhìn non sông bức tử
Nhìn đảng và Tàu tiêu diệt dân ta
Mà ta phải đứng lên làm lịch sử
Viết những trang oanh liệt của sơn hà !!!
  *
Viết tiếp những trang Quang Trung, Hưng Đạo
Nguyễn Trãi, Ngô Quyền, Lê Lợi, Trưng Vương
Dựng cọc Bạch Đằng, chém đầu Hoằng Tháo
Bởi vẫn còn đây dòng giống quật cường ...
  *
Bởi vẫn còn đây những lòng yêu nước
Những tinh thần bất khuất chống xâm lăng
Những Quốc Toản không yếu hèn nhu nhược
Dựng cờ vàng, giết giặc, rửa hờn căm !
  *
Kìa, nước Phi bị Tàu giành biển đảo
Có khác gì trường hợp Việt Nam đâu !?
Phi dám kiện Tàu, Tàu thua thảm não
Sao đảng cam tâm câm miệng cúi đầu ??? 
 *
Đã câm miệng còn bạo tàn khủng bố
Đánh đập người đòi Bản Giốc, Hoàng Sa
Dựng chuyện, tù người yêu thương lãnh thổ
Xót cá, căm tàu, chống Formosa !!!
  *
Muốn chống Tàu, ta phải trừ quốc tặc...
Đảng mà tan là vô hiệu Thành Đô !
Trần Bình Trọng không làm vương đất Bắc
Hỡi Lạc Hồng, gương báu, chớ làm dơ !!!
  *
Đức dũng cảm, hy sinh, lòng ái quốc
Ông cha xưa từng đại thắng quân Tàu
Nay chúng ta nếu hèn mà mất nước
Ôm nhục này ta có dám nhìn nhau ?!
 *
Giải đảng gấp thì mới mong còn kịp
Trước hạn Thành Đô, đảng ký dâng Tàu
Bốn năm nữa không dài, đừng lỡ dịp
Lỡ dịp này là không có lần sau !
  *
Mà chỉ có những đêm dài hỏa ngục
Nô lệ Tàu như Tây Tạng, Tân Cương
Không Hán hóa cũng ngàn năm khốn nhục
Đời lại đời trong tuyệt vọng đau thương ...
  *
Ta cúi xuống thì gian tà lấn lướt
Việt Nam ơi đứng dậy, ngẩng cao đầu...
Cùng thế giới loài người, ta tiến bước
Cộng sẽ hoàn hình giống bọ nòi sâu !
  *
Hãy đứng dậy, hỡi toàn dân, đứng dậy...
Đứng lên mau, đảng đã bán sơn hà !!!
Nước mất hay còn là do ta đấy
Giải đảng cấp kỳ, cứu nước, cứu  ta !

 *
Ngô Minh Hằng

*
Trích Biên Bản Hội Nghị Thành Đô:
No comments:

Post a Comment